Er zijn drie goede redenen om pitchmarks goed te herstellen:

  • Als pitchmarks juist hersteld worden, dan rolt elke bal beter en is er meer kans dat ook úw putt valt
  • Gerepareerde pitchmarks groeien weer aan en voorkomen dat een green erg kwetsbaar wordt voor schimmels en ziektes
  • Het repareren van pitchmarks getuigt van respect naar de andere spelers en laat zien dat u de baanetiquette kent. Een ander heeft geen last van pitchmarks die door u hersteld zijn en u heeft geen last van pitch marks die door anderen gerepareerd zijn. Win-win

Repareer daarom minstens één pitchmark per green.

Het is heel belangrijk dat elke pitchmark meteen gerepareerd wordt. Een juist gerepareerde pitchmark herstelt namelijk vanzelf binnen een paar dagen. Als een pitchmark echter niet meteen hersteld wordt, blijft de oppervlakte van de green wekenlang beschadigd. Vraag gerust een greenkeeper, marshall of professionele golfspeler hoe een pitchmark goed te repareren.

Neem in uw routine mee dat u de pitchmarks repareert en spreek ook andere gasten aan op de baanetiquette. Door het niet repareren van de pitchmarks kan er namelijk onkruid en ongewenst straatgas groeien. Daardoor worden de greens gevoeliger voor schimmels en grasziektes.

Greens zijn in de winter zachter en extra kwetsbaar.

In de winter is het nog belangrijker dan normaal om een pitchmark goed te repareren. In de winter groeit het gras immers niet of nauwelijks en daardoor kan een niet gerepareerde pitchmark in de winter niet uit zichzelf herstellen.

Greenkeeping The Duke